Revenue and Forest Department

डीफॉल्ट थीम काळी थीम थीम राखाडी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

Text Resize

-A A +A
महसूल विभाग

<none>

css block

अ.क्र. नाव पदनाम संबंधित डेस्क
१. मनुकुमार श्रीवास्तव प्रधान सचिव
२. सिद्धार्थ सालीमठ विशेष ड्यूटी वर अधिकारी
३. क्रिष्णा केंगा संयुक्त सचिव कायदा
४. किरण वडते उप सचिव
५. अजितसिंग राजपूत डेस्क अधिकारी M-5
६. महेश लाड डेस्क अधिकारी M-6
७. अंकुश शिंगाडे अवर सचिव M-10
८. राजकुमार अलकुन्ते डेस्क अधिकारी J-7
९. अजित तायडे डेस्क अधिकारी J-7A
१०. गौरी जाधव डेस्क अधिकारी E
११. प्रताप मडकर डेस्क अधिकारी M-8
१२. माणिक गुत्ते उप सचिव
१३. आनंद माळी डेस्क अधिकारी E-1
१४. प्रज्ञा मुळे डेस्क अधिकारी E-1A
१५. संतोष गावडे अवर सचिव E-2
१६. विठ्ठल भास्कर डेस्क अधिकारी E-3
१७. श्रीपात शिंदे अवर सचिव E-4
१८. उदय कोठावदे डेस्क अधिकारी E-4A
१९. अनंत शेट्ये डेस्क अधिकारी J-8
२०. राजेंद्र क्षीरसागर उप सचिव
२१. प्रकाश इंदलकर अवर सचिव J-1
२२. सुनील कोठेकर अवर सचिव अतिरिक्त कार्यभार
२३. सुनील अगरकर डेस्क अधिकारी J-2
२४. सुनील कोठेकर अवर सचिव J-3
२५. हरिराम पराते डेस्क अधिकारी Kh
२६. माधव वीर उप सचिव
२७. शरद डोके डेस्क अधिकारी T-1
२८. लक्ष्मण कारंडे डेस्क अधिकारी T-2
२९. श्रीक्रिष्णा अवर सचिव J-4
३०. प्रशांत वाघ डेस्क अधिकारी J-4A
३१. विजय नांदेकर डेस्क अधिकारी PAC
३२. बाळासाहेब तत्तु डेस्क अधिकारी सहाय्यक संचालक (खाती) PAC-1
३३. संभाजी मोंडकर संयुक्त सचिव
३४. नीलकंठ आव्हाड डेस्क अधिकारी E-8
३५. संजय डागले डेस्क अधिकारी E-8
३६. चंद्रकांत पाडले अवर सचिव J-9
३७. नीलकंठ आव्हाड डेस्क अधिकारी सहाय्यक संचालक (नोंदणी) PAC-1
३८. विलास थोरात अवर सचिव रोख विभाग
३९. हेमंत मेहेर डेस्क अधिकारी सदन ठेवणे
४०. सुनीलदत्त पाटणकर संयुक्त सचिव
४१. सिद्धार्थ धन्दोरे डेस्क अधिकारी E-9
४२. किसनराव पलांडे डेस्क अधिकारी J-5
४३. नानासाहेब धने डेस्क अधिकारी J-5A
४४. संजय पाटील डेस्क अधिकारी L-7
४५. दयानंद मुन्जले डेस्क अधिकारी B-1
४६. शिल्पा गायकवाड डेस्क अधिकारी B-2
४७. संतोष भोगले उप सचिव
४८. सुषमा कांबळी डेस्क अधिकारी E-5
४९. गणेश कचरे डेस्क अधिकारी E-6
५०. सारंग पाटील डेस्क अधिकारी E-7
५१. विष्णू पाटील डेस्क अधिकारी E-10
५२. अनुष्का दळवी डेस्क अधिकारी J-6
५३. विलास थोरात अवर सचिव L-1
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर