Revenue and Forest Department

डीफॉल्ट थीम काळी थीम थीम राखाडी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

Text Resize

-A A +A
वन विभाग

<none>

css block

अ.क्र. नाव पदनाम संबंधित डेस्क
१. विकास खारगे वन सचिव
२. अनिल धस विशेष ड्यूटी वर अधिकारी
३. वीरेंद्र तिवारी मुख्य वनसंरक्षक
४. सुनील हन्जे अवर सचिव F-7
५. चंद्रशेखर तारंगे अवर सचिव F-10
६. भास्कर बनसोडे डेस्क अधिकारी F-3
७. प्रकाश महाजन संयुक्त सचिव
८. अरविंद आपटे विशेष ड्यूटी वर अधिकारी F-1
९. अनिल धस अवर सचिव F-5
१०. जम्शेर तडवी डेस्क अधिकारी F-6
११. विजयकुमार पाटील डेस्क अधिकारी F-9
१२. दत्तात्रय थोरात संयुक्त सचिव
१३. राजेंद्र शिंदे डेस्क अधिकारी F-2
१४. नितीन क्षीरसागर डेस्क अधिकारी F-4
१५. श्रीनिवास मोकलीकार डेस्क अधिकारी F-8
१६. विजय खेडेकर अवर सचिव F-11
१७. आत्माराम लुडबे डेस्क अधिकारी F-12
१८. सुभाष गावडे संयुक्त सचिव भु संपादन
१९. पितांबर भोसले अवर सचिव A-1
२०. श्रीमती आशा डहाके अवर सचिव A-4
२१. राजेंद्र पिंपळे डेस्क अधिकारी A-2
२२. अशोक रेडेकर डेस्क अधिकारी A-3
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर